Välj en sida

”InConfidence.se är under ombearbetning.
Under tiden är företaget vilande”.

Vid frågor från kunder och leverantörer kontaktas Janne Bohm via epost janne.bohm@inconfidence.se eller mobil 070-7134921.
Verksamheten beräknas komma igång under 2022.
Med vänlig hälsning / Janne Bohm