Oberoende rådgivning och coaching

Ska vi jobba ihop mot era gemensamma mål? Här finns erfarenhet av bred karaktär och djup kompetens. Din utmaning är min utmaning!

Oberoende rådgivning för ledning

Att få oberoende rådgivning och avlastning för ledningsfunktioner vet jag att många önskar sig. Desto högre upp i företagshierarkin man befinner sig desto ensammare kan man ibland känna sig. VD/CEO och andra beslutsfattare tar ofta hjälp av ett externt ”bollplank” eller en coach.

Det är inte ovanligt att personer i ledningen har flera ansvarsområden. VD, marknad och sälj är en vanlig kombination. Ekonomi och IT är ett annat vanligt scenario, speciellt hos företag med tillväxt och organisationen inte riktigt hunnit med.

Som VD vill man ofta själv behålla de ansvarsområdena tills omständigheterna är de rätta för att anställa, om det ens över huvud taget är rätt i vissa fall. Att då ha en oberoende, erfaren resurs som servar med beslutsunderlag, att bolla strategifrågor med och som samordnar vissa aktiviteter, kan vara en bra lösning. Eller som för dialog med externa leverantörer som anlitas och kvalitetssäkrar deras leveranser inom marknad, sälj eller IT kan ibland vara rätt väg att gå.

Det är svårt och kostsamt att rekrytera spetskompetens inom just marknad, sälj och IT. Kanske är det inte längre rätt sätt att arbeta så med dessa områden? Att hålla sig med egen intern kompetens är riskfyllt idag. Bra kompetens drar vidare och områdena är omfattande samtidigt som allt händer så snabbt att det är svårt att hålla sig uppdaterad. Min breda erfarenhet delar jag gärna med mig av.

Med enkla affärsmodeller hittar vi ett upplägg som fungerar för just er.

Min målsättning är att ha 2-3 uppdrag av denna karaktär igång samtidigt. Jag är övertygad om att det kommer både mina kunder och mig tillgodo att ta intryck från olika verksamheter och branscher.

Tveka inte att höra av dig om du tror vi kan göra nytta för varandra. Sträck ut handen och berätta om dina utmaningar. Din utmaning är min utmaning

Låt oss göra något tillsammans

Tveka inte att höra av dig om du tror att vi kan göra nytta för varandra. Sträck ut handen och berätta om din vision. Din utmaning är min utmaning!