Strategi & analys

Jag och kollegorna har en väl utarbetad metod och pedagogik som hjälper dig att beskriva vad som skulle effektivisera din verksamhet mest. Det kan vara den viktigaste aktiviteten du gjort på länge!

Strategi & Analys med ett digitalt perspektiv

Tillsammans med minst två erfarna kollegor samlar jag grupper från verksamheten och ledning för att skapa samsyn på er verksamhets nuläge och vart ni vill vara inom en överenskommen tid. Max åtta personer per grupp. Tillsammans identifierar vi också vad er definition av affärsnytta är, vilka hinder och möjligheter det finns för att nå målet. De omvandlas till aktiviteter som gemensamt prioriteras innan vi avslutar själva workshopen.

En halvdag i anspråk krävs att ni sätter av för workshop. Dessutom tillkommer lite intervjuer i förberedelsefasen. Vi förbereder och genomför aktiviteten. Materialet analyseras och sammanställs i en rapport med en aktivitetslista prioriterad i nyttoordning. Den rapporten presenteras för beställaren kort efter genomförandet.

Det är ett fristående material att använda fritt för att exempelvis effektivisera verksamheten efter affärsnytta med hjälp av digitala insatser. Helt enkelt er gemensamma syn på vad som är viktigast att göra och i vilken ordning det skall ske. Ett besluts och upphandlingsunderlag kan det med fördel användas som. Vill ni välja en annan inriktning än er digitala resa så är det också möjligt.

Detta gör vi till ett fastpris

Vad Ingår:

  • Förberedelser och intervjuer.
  • Genomförande av workshop (fyra timmar).
  • Definitioner av potential, trösklar och affärsnytta för just er.
  • Analys och utvärdering.
  • Digitaliseringspotentialen tas fram.
  • En rapport skapas, presenteras och överlämnas till beställaren.

Det handlar alltså om att investera i rätt saker i rätt ordning. Låt oss ta ett snack om detta om ni är nyfikna.

Låt oss göra något tillsammans

Tveka inte att höra av dig om du tror att vi kan göra nytta för varandra. Sträck ut handen och berätta om din vision. Din utmaning är min utmaning!